Ambulancia lekára

Špecializujeme sa na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu u dospelých a detí. Komplexným fyzioterapeutickým vyšetrením zhodnotíme Váš zdravotný stav a navrhneme Vám najvhodnejšiu terapiu.

Ambulantná rehabilitácia

Obsah, intenzitu a trvanie jednotlivých programov usmerňuje ošetrujúci lekár, v spolupráci s rehabilitačným tímom. Tím podrobne monitoruje a posudzuje rehabilitačný potenciál a kompenzačné schopnosti organizmu pacienta. Pre pacienta je navrhnutý individuálny rehabilitačný plán podľa odporúčania lekára.
Rehabilitačný program sa realizuje v niekoľkých fázach.

  • Fáza intenzívnej rehabilitácie
  • Fáza domácej stabilizácie a fixácie
  • Fáza udržiavacej ambulantnej korekcie

Laseroterapia

Tento druh terapie môže byť používaný samostatne alebo v spojení s tradičnými terapiami. Je vhodný pre nasledovné oblasti: analgetická terapia, reumatológia, športové lekárstvo, ortopédia, dermatológia. Laser je jednou z procedúr zo skupiny svetloliečby. Laseroterapia využíva biostimulačný efekt lúča, pôsobiaceho ako spúšťací mechanizmus na urýchlenie regenerácie tkanív a aktiváciu činnosti buniek. Liečba laserom sa indikuje hlavne pri chorobách svalov, kostí, kĺbov, šliach, post covidovom syndróme. Kontraindikácie laseroterapie sú u pacientov s kardiostimulátormi, tehotné ženy alebo epileptických pacientov.

Post covid terapia

Po závažnom ochorení COVID-19 sa u mnohých pacientov vyskytnú pohybové, respiračné alebo kardiovaskulárne problémy, ktoré ich obmedzujú v bežných denných činnostiach a na prekonanie týchto problémov budú potrebovať fyzioterapeutické služby:

Niektorí ľudia, ktorí sa zotavia z ochorenia COVID-19 potrebujú fyzioterapiu, ktorá im pomôže obnoviť bežné činnosti po pobyte v nemocnici alebo po obdobiach dlhodobej izolácie. Telesná fyzioterapia môže pomôcť osobám so zníženou pohyblivosťou, začať sa viac hýbať a postupne si budovať vytrvalosť. Je určená hlavne pre tých , ktorí sa zotavujú z ochorenia COVID-19 a kladie si za cieľ:
- obnoviť funkciu svalov
- uvoľniť svalové napätie vyniknuté z vynútených polôh pri respiračnom ochorení alebo z inaktivity
- úpravu svalovej dysbalancie
- zníženie bolestivosti pohybového aparátu
- znížiť pravdepodobnosť stavov duševného zdravia, ktoré môžu nastať v dôsledku obmedzenej pohyblivosti
- umožniť ľuďom vrátiť sa do normálneho života

To, ako to fyzioterapeuti dosiahnu, závisí od konkrétnych alebo individuálnych okolností a štádia zotavenia človeka. Fyzioterapeut môže odporučiť aeróbne cvičenia, ktoré môžu ľudia vykonávať v okolí domu, napríklad chôdzu po schodoch, tréning s nízkou intenzitou odporu, drepy ,nosenie predmetov alebo balančný tréning.

Ochorenie COVID-19 môže mať dlhodobé účinky na funkciu pľúc u niektorých ľudí. Tieto sú pravdepodobnejšie u pacientov s existujúcim chronickým ochorením, ktoré postihuje pľúca a kardiovasculárny systém, ako je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, alergie..
Pľúcna rehabilitácia alebo respiračná fyzioterapia má nasledujúce ciele :
zníženie dýchavičnosti
zlepšenie vitálnej kapacity pľúc
zvládnutie akýchkoľvek respiračných komplikácií
zníženie vplyvu respiračných symptómov na duševné zdravie
zníženie bolestivosti hrudnej/krčnej/ driekovej chrbtice, rebier či bránice a jej dysfunkcie
zvýšenie kondície

Rovnako ako fyzická terapia, aj pľúcna rehabilitácia pracuje na zlepšení kvality pohyblivosti, svalovej sily a vytrvalosti. Špecifické cvičenia však môžu zmierniť príznaky ako kašeľ a dýchavičnosť pri menšej či väčšej záťaži.
Medzi tieto cvičenia patria:
mobilizácia rebier a hrudníka
uvoľňovacie techniky zamerané na zväčšenie rozsahu pohybu dychacích svalov
tréning na úpravu rytmu dýchania
tréning na zvýšenie vitálnej kapacity pľúc v inspíriu a expíriu
techniky na posilnenie dýchacích svalov
správne zapojenie dychového stereotypu
vykašliavacie techniky 

Vysokovýkonný laser podporuje hojenie a regeneráciu tkaniva pľúc u pacientov po prekonaní COVID-19. Po aplikácii laserovej terapie dochádza v priebehu niekoľkých dní nielen k zlepšeniu respiračných problémov , ale aj rádiologických a fibrotických nálezov, vrátane zápalových markerov.

Mobirise
MUDr. Jana Brndiarová
Lekárka so špecializáciou v odbore FBLR

Kontakt:
lekar@medi-flex.sk
0911 321 355 

Kontakt:

Lekár:
lekar@medi-flex.sk
0911 321 355

Fyzioterapeut:
fyzio@medi-flex.sk
0911 181 355

Email: info@medi-flex.sk
Tel: +421 905 351 355 


Mediflex s.r.o.

058 01 Poprad, Jarná 3040/10,

IČO: 43783147
DIČ : 2022470461


Adresa prevádzky
  • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ( CIZS).
  • Nový Smokovec 19027,
  • 062 01 Vysoké Tatry
  • Starý Smokovec

Website was designed with Mobirise website templates